Eskoletako Ikaskuntza eta Partaidetza garatuz


  • Ceferino Artiles-ek Gaitasun handiko ikasleen hezkuntza- arretari buruz:  • Familia eta eskolen harremanetarako gidalerroak opatzen dituen gidaliburua da. Enplegu eta Gizarte Sailak, familiek eskolan parte hartzeko distuzten zailtasunak gainditzen laguntzeko jardunbide egokiak, batzen dituzte.
  • INDEX, Eskola inklusiboa ebaluatzeko adierazleen zerrenda